Showing 1–60 of 319 results

Swami Chaitanyananda | Dr. Ruchira Mitra (Translator) | Swami Gunottarananda (Editor)

Swami Chaitanyananda | Dr. Ruchira Mitra (Translator) | Swami Gunottarananda (Editor)

Swami Pavitrananda

Swami Brahmeshananda

Swami Satyamayananda

Sri Shankaracharya | Swami Vimuktananda

Swami Ashokananda

Sage Avadhuta | Swami Chetanananda

Swami Swarupananda

Swami Vivekananda

Swami Vivekananda

Swami Vivekananda

Swami Pavitrananda

Sri Shankaracharya | Swami Nikhilananda

Swami Amartyananda

Swami Madhavananda, Dr. R.C. Mazumdar

Swami Siddhananda | Swami Sarvadevananda (Translator)

Prof. Sashi Bhusan Dasgupta

Swami Vivekananda (Condensed by Swami Tapasyananda)

Writings of Prominent Personalities in Prabuddha Bharata

Writings of Prominent Personalities in Prabuddha Bharata

Swami Premeshananda

Swami Bhuteshananda

Swami Satyaswarupananda